start

Wymiana międzynarodowa

Pobyt mgr K. Liebner-Forc na Universidad de Cordoba

W dniach 8-17 grudnia 2012 roku w ramach programu Erasmus mgr Kamila Liebner-Forc przebywała na wymianie dla nauczycieli dydaktycznych w Hiszpanii, w mieście Cordoba, na UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Została gorąco przyjęta przez pracowników Departamentu: Faculty of Education. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie i pobyt mgr K. Liebner-Forc była Elena Gómez Parra. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie z Dziekanem Kierunku Pedagogika, jak też dziekanem (ang. Dean) Współpracy Międzynarodowej, w czasie którego poruszono istotne kwestie związane z kształceniem nauczycieli w Polsce i w Hiszpanii.  Ponadto mgr K. Liebner-Forc poznała strukturę Wydziału Pedagogiki oraz zwiedziła kampus uniwersytecki. Wygłosiła także 5 wykładów dla studentów Edukacji Wczesnoszkolnej na temat znaczenia współpracy placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym oraz organizacji praktyk studenckich.

Studenci z wymiany międzynarodowej studiują na pedagogice

W roku akademickim 2012/2013 na kierunku pedagogika w ramach programu Erasmus studiuje kilkunastu studentów z wymiany międzynarodowej. Głównie są to osoby studiujące na macierzystych uczelniach w Hiszpanii oraz w Turcji.

 1. SARA IBANEZ     GARCIA    UNIVERSITAT DE VALENCIA    I    
 2. MIGUEL PEREZ     BERTOLIN UNIVERSITAT DE VALENCIA    
 3. ALBA    SÁNCHEZ MARTÍN    University of Castilla la Mancha    
 4. MUHAMMET    REMZI KARAMAN    University of Burdur        
 5. Gizem    Ekici    University of Burdur    
 6. CIHAN    DELEN    University of Burdur
 7. MUSTAFA    DEMIR    University of Burdur        
 8. Agustín Leiva     Sánchez    University of Cordoba    
 9. Juan Miguel    University of Cordoba
 10. Casares Flores    University of Cordoba    
 11. Rafael    Urbano Tallero     University of Cordoba    
 12. Virginia    Jiménez Alcalde    University of Cordoba    
 13. JOSÉ TOMÁS    University of Castilla la Mancha
 14. CARCHANO GÓMEZ    University of Castilla la Mancha


 

Pobyt dr Adama Przybysza na Słowacji

W ostatnim tygodniu września 2012 roku - dr Adam Przybysz z Zakładu Pedagogiki wspólnie z mgr Dariuszem Jurczakiem z Zakładu Wychowania Fizycznego w ramach programu Erasmus przebywał na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu w Presovie na Słowacji. Podczas pobytu zapoznano się z funkcjonowaniem słowackiej uczelni m.in. przez uczestnictwo w zajęciach organizacyjno – dydaktycznych. Na Uniwersytecie w Presovie kształci się ponad 10 tysięcy studentów - w tym 328 studentów na 3 specjalnościach Wydziału Wychowania Fizycznego (tj. antropomotoryka, wychowanie fizyczne i nauki humanistyczne oraz pedagogika wychowania fizycznego). O wielkości uczelni świadczyć może rozbudowana infrastruktura - 7 budynków uniwersyteckich, w których mieszą się sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i administracyjne, 4 akademiki, 1 wielofunkcyjna hala sportowa, 2 specjalistyczne sale gimnastyczne, basen, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną trawą, 2 siłownie, 2 boiska asfaltowe oraz centrum fitness, a także stadion lekkoatletyczny. Nauka na Wydziale Wychowanie Fizyczne odbywa się w systemie 3+2 (studia na poziomie licencjackim i magisterskim). Warto nadmienić, że na wydziale tym można również ubiegać się o tytuł doktora, a także wydział posiada prawa habilitowania.
            Studenci Uniwersytetu w Presovie reprezentowali kraj w: Igrzyskach Olimpijskich 2000 Sydney (piłka nożna), Paraolimpiada Vancouver 2010 (narciarstwo alpejskie), także uczestniczyli w Mistrzostwach Świata i Europy, w takich dyscyplinach jak: tekwondo i karate, badmintonie, lekkiej atletyce, siatkówce, piłce ręcznej. Presovski Uniwersytet współpracuje z kilkunastoma uczelniami Europy. Współpraca ta polega przede wszystkim na międzynarodowej wymianie zarówno wśród studentów, jak i pracowników, którzy odbywają zajęcia w ramach programu Erasmus. Nasi pracownicy dodają, że zostali bardzo miło i ciepło przyjęci przez pracowników słowackiej uczelni. Szczególne podziękowanie i wdzięczność kierują w stronę pani doktor Teresy Slancovej, która nadzorowała ich pobyt od strony organizacyjnej (m.in. pomagając w uzupełnieniu wszelkiej dokumentacji).

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito