start

Baza dydaktyczna

CHARAKTERYSTYKA BAZY LOKALOWEJ - Zakład Pedagogiki

CHARAKTERYSTYKA BAZY LOKALOWEJ

 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. S. PIGONIA W KROŚNIE

 Zakład Pedagogiki

 

Kierunek

Pedagogika

Specjalności

- Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

-  Edukacja Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim

- Pedagogika Społeczno – Opiekuńcza

- Pedagogika Społeczno – Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Lokalizacja budynków

Do dyspozycji Zakładu Pedagogiki:

KW4 – ul. Kazimierza Wielkiego 4

KW8 – ul. Kazimierza Wielkiego 8

KW6A – ul. Kazimierza Wielkiego 6A (technologie informacyjne, wychowanie fizyczne)

Studium Języków Obcych – Rynek 5

Hala Sportowa – przy ul. Legionów 6

 

 

 

LICZBA I OPIS SAL

 

TYP SALI

LICZBA SAL

LICZBA MIEJSC

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UWAGI

wykładowa

Σ 3

Σ

od 80

do 100

krzesła twarde, pulpity

 

 

biurko, ambona do przemówień

Tablice białe lub zielone

tablica interaktywna, projektor, ekran, komputer, nagłośnienie, klimatyzacja tablica interaktywna,

 

1 aula  KW4

audytoryjna

Σ 10

Σ

od 14

do 40

krzesła twarde,

stoły typu szkolnego,

krzesła twarde, pulpity, krzesła plastikowe, pulpity

Tablice białe lub zielone

projektor, ekran, komputer, telewizor, odtwarzacz DVD

 

 

pracownie

Σ 3

Σ

krzesła twarde, stoły typu szkolnego

Tablice białe lub zielone

 

 

plastyczna

30

muzyczna

20

krzesła twarde, stoły typu szkolnego

Tablice białe lub zielone,

pianino, 7 keyboard, instrumenty muzyczne: dzwonki chromatyczne (10), bębny, talerze, grzechotki

 

językowa

 21

 

Indywidualne  drewniane stanowiska

Tablice biała , nagłośnienie, odsłuch

 

 

sala gimnastyczna

Σ

 

Obiekt posiada arenę sportową, na której można rozgrywać mecze piłki siatkowej oraz koszykówki, trybuny dla 400 osób, salę tenisa stołowego oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.

Standardowy sprzęt sportowy: bramki, zestawy do koszykówki, słupki do rozpinania siatki, akcesoria: obręcze, siatki, kosze i wózki na piłki, stoły do tenisa stołowego, drabinki gimnastyczne, poręcze gimnastyczne, skrzynie i kozły gimnastyczne, równoważnie, ławki, odskocznie, materace, sprzęt: piłki do gry, piłki lekarskie, liny, szarfy, woreczki gimnastyczne etc.

 

 

W sali nr 19 mieści się nowoczesna pracownia dydaktyki zintegrowanej, która powstała z myślą o praktycznym kształceniu studentów kierunków nauczycielskich. Jest doskonale wyposażona w pomoce dydaktyczne, wykonane z najwyższej jakości materiałów, posiadające wymagane atesty. W pracowni znajdują się m.in. mobilne ścianki, dotykowy alfabet, klocki i gry edukacyjne, tablica multimedialna i komputrowe programy do nauczania ortografii i matematyki. 

 

 

 

 

 

ZBIORY Z ZAKRESU NAUK PEDAGOGICZNYCH W BIBLIOTECE PWSZ W KROŚNIE

 

            Bibliotekę uczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie tworzą trzy agendy mieszczące się w poszczególnych obiektach dydaktycznych szkoły: Biblioteka Główna (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna z Czytelnią Internetową), Czytelnia Instytutu Politechnicznego i Instytutu Kultury Fizycznej, Czytelnia Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej. Stanowią system biblioteczno-informacyjny PWSZ w Krośnie.

            Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy uczelni, natomiast czytelnie mają charakter otwarty i udostępniają swoje zbiory wszystkim zainteresowanym. Biblioteka wspomaga proces kształcenia oferując księgozbiór ściśle dostosowany do potrzeb studentów. Obecnie zbiór biblioteczny liczy ponad 59 tys. woluminów oraz 4 tys. zbiorów specjalnych. Prenumerata obejmuje ponad 100 tytułów gazet i czasopism (także obcojęzycznych). Od 2006 roku prace związane z opracowaniem i obsługą czytelników odbywają się za pomocą systemu Libra 2000. Udostępniony w Internecie w postaci serwisu WWW katalog umożliwia użytkownikom nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Czytelnicy mogą przeglądać katalog komputerowy poprzez Internet  lub korzystać ze stanowisk zainstalowanych w Bibliotece. Zamawianie książek do wypożyczenia do domu lub korzystania na miejscu odbywa się komputerowo ze stanowisk w Bibliotece, przez Internet lub osobiście w Bibliotece. Użytkownicy posiadający adresy poczty internetowej są powiadamiani przez system o zbliżającym się terminie zwrotu książek, jak też bieżących realizacjach. Mogą potrzebne książki prolongować i rezerwować również drogą internetową. istnieje również możliwość zamawiania kopii artykułów on-line. Usługa ta pozwala na złożenie zamówienia on-line do Punktu Informacji Naukowej, na wykonanie skanu konkretnych artykułów
z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki.                                                                                

W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Korzystać z niej mogą pracownicy oraz studenci uczelni. Umożliwia sprowadzenie książek, kserokopii artykułów lub skanów z innych bibliotek.

W zbiorach Biblioteki gromadzony jest księgozbiór tematycznie odpowiadający kierunkom studiów na PWSZ w Krośnie i prowadzonym badaniom naukowym. Są to książki, czasopisma i wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne  oraz komputerowe bazy danych.

W zbiorach Biblioteki PWSZ w Krośnie z zakresu nauk pedagogicznych jest  3578 tytułów książek w ilości 6810 woluminów. Tematyka gromadzonych zbiorów (w ogólnych działach) przedstawia się następująco:

 

Hasło

Liczba tytułów

Liczba woluminów

PEDAGOGIKA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

1658

3052

PSYCHOLOGIA

903

1950

METODYKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

259

640

METODYKA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

211

457

SOCJOLOGIA

547

711

 

Do dyspozycji pracowników naukowych i studentów są m.in. następujące tytuły czasopism polskich:

 • Dialog
 • Języki Obce w Szkole    
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Literatura na Świecie
 • Nauczanie Początkowe
 • Nowa Szkoła
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Wychowanie Fizyczne i Sport
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Życie Szkoły

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito