start

Jakość kształcenia

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie obowiązuje  Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, nad którym pieczę sprawuje Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Każda jednostka uczelni zobowiązana jest do wdrażania odpowiednich działań i regulacji mających na celu jak najwyższą jakość kształcenia opartą o przejrzyste procedury zawarte w Uczelnianej Księdze Procedur.

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2018/2019):

  • dr Anna Rewiś-Łętkowska Przewodnicząca komisji instytutowej,  przedstawiciel Instytutu w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • dr Beata Piechota – przedstawiciel Zakładu Pedagogiki,
  • dr Ewa Newerle-Wolska – przedstawiciel Zakładu Filologii Angielskiej,
  • dr Adam Nowakowski – przedstawiciel Zakładu Komunikacji Międzykulturowej,
  • przedstawiciel studentów
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito