start

IT Academy Microsoft

Szczegółowe informacje o IT Academy Microsoft

Szczegółowe informacje o IT Academy Microsoft w PWSZ w Krośnie dostępne pod poniższym linkiem

http://itacademy.pwsz.krosno.pl/

Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Zarządzanie

Studenci II-go roku na Kierunku Zarządzanie uzyskali nowe kompetencje informatyczne w postaci Certyfikatów w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno.   
W dniu 29.01.2016 r w sali 108 w budynku PWSZ Krosno przy ulicy Wyspiańskiego wyróżnieni studenci II-go roku, otrzymali Certyfikaty.
Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie.   
Studenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na których wykonywali projekty informatyczne. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.
W ramach tej umowy od roku akademickiego 2010/2011 zaczęła funkcjonować na naszej uczelni IT Academy Essentials Microsoft. Ten program jest dedykowany studentom wszystkich kierunków kształcenia, którzy będą wykorzystywać zaawansowane technologie firmy Microsoft, korzystać z kursów e-learningowych (dynamicznych), czy przygotowując projekty związane z zarządzaniem siecią lokalną opartą o produkty firmy Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczali Kierownik Zakładu Zarządzanie Pan dr inż. Piotr Lenik oraz Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie Pan mgr Robert Rajs.Nagrodzonych zostało 13 studentów kierunku Zarządzanie, przygotowali oni prace na poniższe tematy:   
1. Wynik finansowy
2. Akademicka Poradnia Prawna PWSZ
3. Motywowanie pracowników
4. Rynek. Popyt i podaż
5. Wybrane zagadnienia z rachunkowości
6. Aleksandra Sawicka- Zarządzanie wiedzą
7. Formy przedsiębiorstw
9. Charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych
10. Gospodarka magazynowa
12. Obrót towarowy w rachunkowości
13. Aktywa trwałe, obrotowe, pasywa i bilans


 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito