start

Aktualności

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w PWSZ w Krośnie

23-05-2019

W dniu 22 maja 2019 roku w murach naszej uczelni odbył się Dzień Osób z Niepełnosprawnością pn. „Żyj aktywnie" zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Jaśle oraz PWSZ w Krośnie.

Uczestnicy wydarzenia przywitani zostali przez Prorektora ds. Rozwoju, prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza, Dyrektora Oddziału ZUS w Jaśle, Panią Krystynę Domaradzką oraz Pełnomocnika Rektora PWSZ w Krośnie ds. osób niepełnosprawnych, Pana Grzegorza Sobolewskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali krótkich prelekcji, które przygotowali eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Jaśle, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Pani Katarzyna Konopka z oddziału ZUS w Jaśle omówiła zasady przyznawania renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, Pani Agnieszka Zygarowicz przedstawiła zebranym działania  dotyczące aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krośnieńskim na przykładzie PCPR w Krośnie. Natomiast o dodatkowych uprawnieniach osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia opowiedział Pan Rafał Śliż z NFZ w Rzeszowie.

W trakcie przerwy uczestnicy mogli uzyskać dodatkowe informacje m.in. z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych, aktywizacji osób niepełnosprawnych, leczenia uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz leczenia w Polsce i za granicą. Na stoisku informacyjnym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie, doradcy zawodowi informowali o aktualnych ofertach pracy oraz o możliwościach podjęcia bezpiecznej pracy za granicą.

W drugiej części spotkania, Pani Anita Szydło – specjalista ds. personalnych w firmie Eba sp. z o.o. zapoznała zebranych z działalnością przedsiębiorstwa oraz na przykładzie Eba sp. z o.o. omówiła warunki jakie powinna spełniać firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne.

O studiowaniu i swoich sportowych pasjach opowiedział uczestnikom spotkania, Damian Jung , który porusza się na wózku inwalidzkim. Damian, student III roku Informatyki w PWSZ w Krośnie, jest zaangażowany w niwelowanie barier, nie tylko architektonicznych. Dzięki pomocy takich osób po to, aby nieustannie polepszać warunki studiowania na naszej uczelni. 

Na zakończenie Pan Grzegorz Sobolewski, Pełnomocnik Rektora PWSZ w Krośnie ds. osób niepełnosprawnych zapoznał uczestników spotkania z funkcjonowaniem uczelnianego  Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, które działa w celu stwarzania dogodnych warunków do studiowania oraz zapewniania osobistego rozwoju studentom z niepełnosprawnością.

W wydarzeniu udział wzięli studenci oraz wykładowcy PWSZ w Krośnie, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy z Krosna, Potoka i Zagórza, Warsztatów Terapii Zajęciowej  z Krosna i Haczowa, Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Krośnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac artystycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito