start

Aktualności

"Otwarte Drzwi" Ogólnopolski Konkurs na najlepszą prace magisterską i doktorską

16-06-2014

Szanowny Panie Rektorze,

        juz od jedenastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi", którego celem jest zachęcenie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

        Oceniając doskonale dotychczasową wspólpracę z Pana Uczelnią, wyrażam nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu adresowana do adeptów nauk, cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem.

        Do Konkursu moga być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmuja problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskałuy bardzo dobrą ocenę.

Poza prestiżem, jaki mam nadzieję, zyskają nagrodzone prace- laureatom przyznawane sa nagrody finansowe.

        Licząc na współpracę i przychylność ze strony Jego Magnificencji, serdecznie zapraszam studentów Pana Uczelni do udziału w Koknkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu- www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

W dniu 20 listopada 2014r. odbędzie sie Gala finalowa połączona z seminarium prezentującym dorobek naukowy Konkursu "Otwarte Drzwi". Wyrażam nadzieję, że Jego Magnificencja zechce zaszczycić uroczystość swoją obecnością.

 

                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                        Teresa Hernik

                                                                                                                                                                                                    

 Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na oficjalnej stronie Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-7/2338,Ogloszenie-Konkurs-Otwarte-Drzwi.html

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito