start

Aktualności

"Aktywny Samorząd" - STUDENT

02-03-2017

"AKTYWNY SAMORZĄD" - Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)

Wnioski należy składać od 1 marca do 30 marca 2017 roku.

Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Adresatami programu „Aktywny Samorząd” Moduł II (STUDENT) są osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckim, będące mieszkańcami Miasta Krosna.

 Program ma umożliwić niepełnosprawnym studentom poprawę szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
  2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Krosna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sala Obsługi Nr 2
Tel. (13) 47 43 024, (13) 47 43 005


Informujemy, że formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miasta Krosna  oraz w siedzibie Urzędzie Miasta Krosna.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie PFRON

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito