start

Aktualności

Konferencja naukowa "Człowiek z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań współczesnego świata"

23-03-2016

W dniach 10-11 marca 2016 roku, na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego  odbyła się II Konferencja Naukowa pt. " Człowiek z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań współczesnego  świata". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie.

Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja wyników badań, a także integracja środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniem niepełnosprawności w wielu aspektach.

W ramach konferencji odbyły się m.in. następujące  wystąpienia:

- prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, UR Rzeszó Wydział Wychowania Fizycznego "Początki ekumenizmu osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i wyklucoznych ekonomicznie w Polsce (1932-1939)"

- prof. dr hab, Roman Pelczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pedagogiki "Początki i rozwój szkolnictwa specjalnego na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (do 1939 r.)"

- dr Piotr Łapiński, Zentralny Zarząd Służby Więziennej Warszawa " Aktywność fizyczna w procesie destygmatyzacji i profilaktyce wykluczenia społecznego osób zwalnianych z więzień"

- dr Krzysztof Warchoł, profesor oświaty, UR Rzeszów, Wydział Wychowania Fizycznego "Program Animator sportu osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie podkarpackim"

- Robert Szaj, Ekspert Fundacji Paraolimpijskiej "Wydźwięk medialny sportu osób z niepełnosprawnością w Polsce"

- mgr Lucyna Przybyło, Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (region podkarpacki) "Sport, turystyka i rekreacja jako forma aktywnej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w ramach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji"

- mgr Artur Sochacki, dr Agnieszka Bejer, mgr Mirosław Probachta, UR Rzeszów, Wydział Medyczny " Sport osób niepełnosprawnych - wyczyn czy rehabilitacja?"

- Ilona Berezowska, Dziennikarz sportowy "Wizerunek medialny sportowców z niepełnosprawnością ruchową w mediach tradycyjnych i elektronicznych przed paraolimpiadą w Rio"

- mgr Magdalena Gruszka, UR Rzeszów, Wydział Wychowania Fizycznego "Jazda konna osób z dysfunkcją kończyn dolnych"

W trakcie Konferencji obyły sie równiez warsztaty:

- "Zooterapia w usprawnianiu pacjentów z zaburzeniami psychoemocjonalnymi" Dr Daria Sawaryn, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Centrum Zooterapii WSIiZ

- Warsztaty z zakresu poruszania się na wózku inwalidzkim "Usiądź na moim miejscu" mgr Lusyna Przybyło, Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (region podkarpacki).

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito