start

Współpraca z gospodarką

Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych

„Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu – staże dla pracowników PWSZ w Krośnie”

Kierownik naukowy projektu - prof. dr hab. inż. Maria Ruda

Głównym celem projektu było zacieśnienie i rozwój współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy PWSZ w Krośnie, a instytucjami rynkowymi związanymi z szeroko rozumianym rozwojów obszarów wiejskich oraz rozwojem lokalnego przemysłu.

Informacje o projekcie pn. „Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu – staże dla pracowników PWSZ w Krośnie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IIIV „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

Czas trwania projektu: 01.01.2009 r. - 30.08.2010 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytucje rynkowe, w których pracownicy realizowali staże:

Moduł I:

 • Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział Jedlicze
 • Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział Tarnowiec
 • Piekarnia Henpol s.c., Zdzisław Haliczowski, Barbara Haliczowska, Rzeszów
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Krosno
 • "JK" sp. z o.o. - Zakład Mięsny "Jasiołka", Dukla
 • Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana" Zakład Pracy Chronionej, Strzyżów
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
 • Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
 • ICN POLFA Rzeszów, S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Rymanowie

 

Moduł II

 • Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego "Sabina" Sp. z o.o.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ROLBUD, Stanisła Godek, Tarnowiec
 • iNetServis sp. z o.o.
 • Biuro Usług Księgowych - Zofia Romańska, Świerzowa Polska
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rymanowie - Eksportowa rzeźnia królików
 • Zakład Przetwórstwa Owocowo-Mięsnego AGRO-FRUCT w Strzyżowie
 • Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem
 • Zelemer S.A. w Rzeszowie
 • Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pektowin" S.A., Jasło
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat Krosno

 

Moduł III

 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Haczów
 • Firma Transportowa "Megatrans", Andrzej Ochała, Jedlicze
 • Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Rzeszów
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska: Korczyna
 • Zakład Masarsko-Wędliniarski Stanisław Fiołek, Strzyżów
 • Piekarnia Helena Cycoń, Stara Wieś
 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB, Chorzelów sp. z o.o.
 • Krośnieńskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.
 • Ideo sp. z o.o., Rzeszów
 • Naprawa Maszyn Rolniczych i Pojazdów Samochodowych Diagnostyka, Miejsce Piastowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficjenci:

mgr inż. Bernadetta Bienia

mgr inż. Elżbieta Brągiel

mgr inż. Magdalena Dykiel

dr inż. Janusz Kilar

mgr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

mgr Marek Krzywnos

dr inż. Piotr Lenik

mgr inż. Maria Tokarska

dr inż. Stanisław Zając

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultaty twarde projektu:

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni - Tom I - .pdf

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni - Tom II - pdf

 

Okładka I Tom

Okładka II Tom

Współpraca z instytucjami


Współpraca pomiędzy PWSZ w Krośnie, a Greenvit Sp. z o.o.      

Osoba odpowiedzialna za współpracę z ramienia Uczelni  

 •  -prof dr hab. inż. Maria Ruda,
 • - dr Henryk Różański,
 • - dr inż. Stanisław Zając

Data nawiązania współpracy:  listopad 2011 r. Zakres współpracy:

Strony zawarły umowę o współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie a w szczególności Zakładu Towaroznawstwa i Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz potencjału techniczno-produkcyjnego Greenvit Sp. z o.o. w celu badań surowców produkowanych przez firmę Greenvit Sp. z o.o. w zakresie ekstraktów roślinnych oraz ich dalszego udoskonalania jako produktów innowacyjnych.

Informacje o firmie - www.bart.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca pomiędzy Regionalnym Związkiem Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie, a mgr inż. Małgorzatą Górka. Strony zawarły umowę o współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych w spółdzielniach zrzeszonych w Regionalnym Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie oraz wdrożenia ich efektów do praktyki. Data rozpoczęcia wspólpracy: 09 czerwca 2010 r.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito