start

Rada Konsultacyjna Pracodawców kierunku Rolnictwo

CZŁONKOWIE RADY KONSULTACYJNEJ PRACODAWCÓW KIERUNKU ROLNICTWO

Jerzy Bator - Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale, właściciel gospodastwa rolnego

Jacek Frydrych - Gospodarstwo rolne Jacek Frydrych

Marek Kolb - Kierownik  Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu,

Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka

Marek Owsiany - Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie

Tadeusz Płoszaj - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Adam Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Mirosław Telep - Ekologiczna hodowla danieli

Andrzej Wróbel - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

Edward Wojnar - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Korczynie

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito