start

Archiwum

HERBALISM 1(4)2018

04-07-2019

Spis treści

Spis treści
 

Jakość ziół ekologicznych – wymagania, zasady, certyfikacja
Quality of organic herbs – requirements, rules, certification
Piotr Kafel / 7

Wpływ naryngeniny na odpowiedź antyoksydacyjną oraz status oksydacyjny w soczewkach szczurów z cukrzycą
Effect of naringenin on antioxidative response and oxidative stress status in the lenses of diabetic rats
Weronika Wojnar, Maria Zych, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 17

Dynamika zmian zawartości barwników betalainowych i suchej masy podczas przechowywania buraków ćwikłowych (Beta vulgarisL.)
Dynamics of changes in the content of betalaine pigments and dry mass during red beet (Beta vulgaris L.) storage
Zofia Nizioł-Łukaszewska, Dominika Furman-Toczek, Martyna Zagórska-Dziok

Wpływ temperatury wody i czasu parzenia na właściwości antyoksydacyjne naparów z nagietka lekarskiego (Calendula officinalisL.)
Influence of water temperature and brewing time on the antioxidant properties of infusions from marigold (Calendula officinalisL.)
Barbara Krochmal-Marczak, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz / 43

Analiza zapachu wybranych odmian mięty (Menthasp.)
Smell analysis of selected mint (Mentha sp.) cultivars
Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Kinga Lis, Aleksandra Kubat-Sikorska / 52

Bioaktywne związki grzybów z rodzaju Lactarius
Biologically active compounds of mushrooms genus Lactarius
Ryszard Marszałek, Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer / 65

Fitoterapia zaburzeń laktacji – dowody naukowe i bezpieczeństwo stosowania
Phytotherapy of lactation impairment – evidence based medicine and usage safety
Katarzyna Szałabska, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 74

Rośliny lecznicze występujące w południowej części Indii
Medicinal plants found on the Internet in parts of India
Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Bernadetta Bienia / 86

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis(Turcz.) Baill.) – z tradycyjnej medycyny chińskiej do współczesnej fitoterapii
Chinese magnolia vine (Schisandra chinensis(Turcz.) Baill.) – from traditional Chinese medicine to modern phytotherapy
Agnieszka Szopa, Angelika Warzecha, Marta Klimek-Szczykutowicz, Karolina Stańczyk, Paweł Kubica, Halina Ekiert / 101

Miodla indyjska (Azadirachta indica) – znaczenie gospodarcze oraz zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie
Neem (Azadirachta indica) – economic importance and application in cosmetics and medicine
Agnieszka Czarniecka / 120

Możliwości wykorzystania miodu i ziół w chorobach żołądka i jelit
The possibility of application of honey and raw materials in stomach and intestines diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia / 133

Z dziejów fitoterapii

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym Część III – Wiek XX
Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective Part III – XX century
Henryk Różański, Edyta Czerny /  147

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito