start

Archiwum

HERBALISM 1(3)2017

04-07-2019

Spis treści
 

Eleuterokok kolczysty – alternatywa dla żeń-szenia?

Eleuthero an alternative to ginseng?

Katarzyna Bączek / 7

 

Hydroksykwasy organiczne w fitokosmetykach rewitalizujących

Organic hydroxyacids in revitalizing phytocosmetics

Agata Kaniewska, Beata Sperkowska / 20

 

Wpływ chryzyny na parametry histomorfometryczne kości owariektomizowanych szczurów

Effect of chrysin on histomorphmetrical parameters of bones in ovariectomized rats

Maria Zych, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 41

 

Wpływ kinetyny i N-6-benzyloadeniny na migrację komórek oraz biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej

Kinetin and N-6-benzyladenine influence on cell migration and collagen biosynthesis

in human skin fibroblasts

Agata Jabłońska-Trypuć, Walentyn Pankiewicz, Romuald Czerpak / 55

 

Cenne owoce maliny właściwej (Fructus Rubi idaei)

Valuable raspberry fruits (Fructus Rubi idaei)

Alicja Baranowska, Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała / 70

 

Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw z rodzaju kapusta (Brassica L.)

Nutritional and health benefits of selected vegetable species of the genus (Brassica L.)

Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Małgorzata Stryjecka, Marta Pisarek, Bernadetta Bienia / 80

 

Galega officinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej

Galega officinalis L. goat’s rue (Fabaceae Lindl.) in Jaslo-Krosno Basin

Henryk Różański, Dominik Wróbel / 92

 

Właściwości prozdrowotne lnu (Linum ussitatissimum L.) 

Properties pro-health Flax (Linum ussitatissimum L.)

Elżbieta Rymar / 102

 

Całkowita zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjna nasion, kaszy i kiełków gryki

Total polyphenol content and antioxidant activity of seeds, groats and buckwheat sprouts

Joanna Chłopicka, Karolina Bonarska / 112

 

Zmiany właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z liści werbeny cytrynowej (Lippia citriodora (Palau) Kunth) w trakcie przechowywania

Changes in antioxidant properties of lemon verbena leaf extracts(Lippia citriodora (Palau) Kunth) during storage

Małgorzata Stryjecka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz / 119

 

Czynniki biotyczne kształtujące plon i jakość bulw ziemniaka

Biotic components influencing the yield and quality of potato tubers

Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak / 125

 

Fitoterapia zespołu poboreliozowego

Phytotherapy of posttreatment Lyme disease syndrome

Przemysław Figura / 137

 

 

Z dziejów fitoterapii

 

 

 

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym

Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective

Henryk Różański, Edyta Czerny / 150

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito