start

Archiwum

HERBALISM 1(2)2016

01-10-2018

HERBALISM 1(2)2016

Spis treści
 
Tokotrienole – mniej znana strona witaminy E
Tocotrienols – lesser known side of vitamin E
Stanisław Witkowski / 7
 
Znaczenie witaminy C dla organizmu człowieka
The importance of Vitamin C for human organism
Katarzyna Zawada / 22
 
Witamina D-składnik o wielostronnym działaniu
Vitamin D-the component of multidirectional activity
Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz, Katarzyna Paradowska/ 35
 
Jakość mikrobiologiczna suszonych kwiatów: dziewanny wielkokwiatowej (Verbascumdensiflorum bertol.), bzu czarnego (Sambucus nigra L.) oraz wiązówki błotnej (Filipendula ulmariaL.).
Microbiological quality of dried flowers: denseflower mullein (Verbascum densiflorumbertol.), Elderflower (Sambucus nigraL.) and meadowsweet (Filipendula ulmaria L.)
Małgorzata Stryjecka/59
 
Analiza zawartości flawonoidów i kwasów fenolowych o działaniu leczniczym w koniczynie inkarnatce (Trifolium incarnatum L.)
Analysis of content of pharmacologically active flavonoids and phenolic acids in crimson clover (Trifolium incarnatumL.)
Magdalena Majcher, Joanna Rataj, Weronika Wojnar, Maria Zych, Jerzy Bukowczan, Marlena Zagwożdżon, Justyna Petelewicz, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 67

Zastosowanie ekstraktu z kory dębu pozyskanego w warunkach nadkrytycznego CO2 jako składnika kompozycji myjących
Use of supercritical CO2 oak bark extract as a component of cleansing cosmetics
Elżbieta Sikora, Agnieszka Łach, Jan Ogonowski / 82
 
Wykorzystanie kozieradki pospolitej (Ttrigonella foenum-graecum L.) w zielarstwie i fitoterapii
Use of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) is a herbaceous annual plant
Magdalena Kilar, Janusz Kilar, Henryk Różański / 89

Walory smakowo-zapachowe niementolowych odmian mięt (Mentha Sp.)
Taste and smell qualities of non-menthol mint varietes (Mentha Sp.)
Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Aleksandra Kubat-Sikorska / 107
 
Mięta pieprzowa (Mentha piperitaL.) – roślina zielarska o różnorodnych właściwo-ściach biologicznych i leczniczych
Peppermint – herb plant with multiple phytochemical properties
Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka , Alicja Baranowska, Marek Gugała / 117
 
Wpływ właściwości genetycznych na zawartość wybranych składników mineralnych w bulwach Helianthus tuberosusL.
The influence of the genetic properties and the content of selected minerals in tubers of Helianthus tuberosusL.
Dominika Skiba, Barbara Sawicka / 128
 
Możliwości wykorzystania ziarna owsa w diecie człowieka
The possibility of the use of oats in the human diet
Renata Tobiasz-Salach, Barbara Krochmal-Marczak / 138
 
Wartość odżywcza pszenicy orkiszowej (Triticum spelta L.) uprawianej na Podkarpaciu
The nutritional value of spelled (Triticum spelta L.) cultivated on Podkarpacie region
Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka / 146
 
Z dziejów fitoterapii / 160
 
Znaczenie nawłoci (Solidago) w fitoterapii
Meaning of goldenrod (Solidago) in phytotherapy
Henryk Różański, Łukasz Bobak, Tadeusz Trziszka / 160

O Erneście Michalskim – róża i witamina C
About Ernest Michalski – rose and vitamin C
Izabela Michalska / 174

 
Varia / rekomendacje / 179

 
 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito