start

Archiwum

HERBALISM 1(1)2015

02-01-2017

 


Żywność funkcjonalna i nutraceutyki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Functional foods and nutraceuticals in prevention of civilization diseases
Tadeusz Trziszka, Henryk Różański / 9

Zioła peruwiańskie w Europie
Peruvian herbs in Europe
Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer / 20

Zimnotłoczone oleje: lniany (wysoko- i niskolinolenowy) i rzepakowy. Który wybrać?
Cold  pressed  oils:  flaxseed  oil  (high-  and  low-linolenic)  and  rapeseed  oil.  Which  to 
choose?
Marta Gromek, Joanna Banach, Grażyna Czarnecka, Michał Książkiewicz / 39

Akrylamid jako związek występujący w żywności i jego wpływ na żywe organizmy
Acrylamide as a compound present in food and its effects on living organisms
Magdalena Kilar, Janusz Kilar, Maria Ruda / 46

Wpływ właściwości genetycznych na wartość zdrowotną bulw słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.])
The influence of genetic properties on the wholesomeness of sweet potato tubers (Ipo-moea batatas L. [Lam.])
Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka / 66

Fitoterapia stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej
Phytotherapy of oral mucosa inflammation
Dariusz Jałoza, Magdalena Kamińska-Jałoza / 76

Acmella oleracea – czy natura znalazła alternatywę dla botoksu?
Acmella oleracea – whether nature has an alternative to botox?
Aneta Mrozek-Szetela / 84

Perspektywy zastosowania nanorurek węglowych w medycynie 
The perspective of the application of carbon nanotubes in medicine
Anna Pietrasz, Henryk Różański / 101

Porównanie metod oznaczania ilościowego związków cyjanogennych w surowcach zielarskich
Comparison of methods for the quantitative determination of cyanogenic compounds in raw herbs
Henryk Różańsk*, Anna Pietrasz, Izabela Betlej, Joanna AnglartRóżańska, Angelika Uram,
Grzegorz Domański, Mikhael Hakim / 106

Z dziejów fitoterapii
Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym
Część I  – od starożytności do oświecenia

Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective
Part I – from antiquity to the enlightenment
Henryk Różański, Edyta Czerny / 118

Ziołowe terapie ojca Klimuszki
Herbal treatments based on the recipes of Father Klimuszko
Krzysztof Kamiński / 144

Varia, rekomendacje

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito