start

Aktualności

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

19-06-2019

 

18 czerwca 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12 odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dla słuchaczy studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych.

W uroczystości tej wzięli udział następujący goście: Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki - dr Krzysztof Frączek, kierownik studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych dr inż. Magdalena Dykiel, kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności- dr inż. Barbara Krochmal-Marczak a także nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia na studiach podyplomowych – dr inż. Marta Pisarek, dr inż. Bernadetta Bienia, mgr inż. Elżbieta Brągiel oraz mgr inż. Maria Rysz.

Studia podyplomowe ukończyło 28 osób. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego, podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych uzyskali kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 poz. 1433 i 2179) nadające również uprawnienia do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy. Absolwenci również uzyskali również wymagania stawiane do wpisu na listę doradców rolniczych określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2021) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 5) art. 51 pkt. 5., z której wynika, że osoba ubiegająca się o wpis na listę musi ukończyć inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.

 

 

Wszystkim absolwentom słuchaczom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito