start

Aktualności

Studenci kierunku Towaroznawstwo podnoszą swoje kwalifikacje podczas płatnych praktyk

29-06-2017

Jaka jest największa bariera dla studentów w wejściu na rynek pracy? Jak twierdzą sami zainteresowani, jest to doświadczenie zawodowe, a w zasadzie jego brak.

Doświadczenie jest nadal jednym z podstawowych kryteriów pojawiających się w większości ofert pracy. Pracodawcy nadal wolą zatrudniać osoby mające jakiekolwiek pojęcie o obowiązkach na danym stanowisku niż młodych, energicznych, posiadających wiedzę z danego zakresu ale bez doświadczenia zawodowego absolwentów. Wychodzą naprzeciwko tym problemom i oczekiwaniom PWSZ w Krośnie organizuje dla studentów płatne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach.

Praktyki zawodowe są realizowane przez  PWSZ w Krośnie w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci kierunku Towaroznawstwo będą uczestniczyć w programie rozszerzonych płatnych 5-miesięcznych praktyk zawodowych.

Celem  praktyk  zawodowych jest  nabycie  przez  studenta – praktykanta  nowych  lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów)  umiejętności, wiedzy i zachowań, które  są  pożądane,  potrzebne lub nawet  niezbędne  podczas  wykonywania  zawodu. 

 

Ogólne cele praktyki zawodowej realizowanej w projekcie:

  • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów.
  • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (takich jak: praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana).
  • Zapoznanie studentów - praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jej komórek związanych z  realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów.
  • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Najważniejszym jest jednak podejście samego studenta do zawodowej przyszłości, a więc trafny wybór kierunku nauczania, aktywność podczas studiów i jak najszybsze wejście na ścieżkę kariery zawodowej poprzez liczne praktyki, staże, etc. 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito