start

Aktualności

Asystentura Comeniusa - praktyki przyszłych nauczycieli

17-01-2012

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza na kolejną edycję Asystentury Comeniusa (staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich trwające od 3 do 10 miesięcy). Do głównych zadań asystenta podczas praktyki należy nauczanie jednego z języków krajów Unii Europejskiej lub innego przedmiotu.

Do udziału w programie zapraszamy studentów kierunków nauczycielskich, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów. Dzięki Asystenturze Comeniusa przyszli nauczyciele osiągają szereg korzyści:

 • wszechstronny rozwój zawodowy
 • nabywają pierwsze doświadczenia w pracy z młodzieżą
 • nabywają cenne doświadczenia w pracy w innym systemie oświatowym
 • mają możliwość doskonalenia języka obcego.

W trakcie pobytu na asystenturze, studenci otrzymują stypendium niezbędne do utrzymania się za granicą, którego wysokość uzależniona jest od kraju oraz czasu trwania praktyki.


Zasady ubiegania się o udział w Programie Asystentura Comeniusa

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wyjazd na Asystenturę Comeniusa są:

 • studenci kierunków nauczycielskich, planujący pracę w zawodzie nauczyciela, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów,
 • absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.


Kandydaci powinni złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 roku (w przypadku dokumentów w
wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) następujące dokumenty:

 1. Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej (wnioski eform do uzupełniania online dostępne na stronie www.comenius.org.pl).
 2. Rekomendację dziekana wydziału/rektora/dyrektora szkoły, jeśli wnioskujący jest studentem
  kierunku nauczycielskiego (przykładowy formularz rekomendacji znajduje się na stronie
  http://comenius.org.pl/index.php/ida/15/ w dziale do pobrania).
 3. W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niŜ neofilologiczne
  należy przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2.
 4. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów,
  dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem.

  Kandydaci przesyłają dokumenty bezpośrednio do Narodowej Agencji.

Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe Ŝycie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Asystentura Comeniusa - Asystenci Comeniusa

Uprzejmie informujemy, iż złożenie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania i wyjazdem na asystenturę.


Więcej informacji znajduje się na stronie www.comenius.org.pl.

 

Dodatkowy kontakt:

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Rynek 1, pok. 009/108
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 15/26

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito